Selecteer een pagina

Soorten opvang

Kinderopvang Dribbel biedt dagopvang, buitenschoolse opvang en opvang op maat aan voor kinderen t/m 12 jaar

Meld jouw kind aan

Welke soorten opvang bieden wij?

Voor onze opvangmogelijkheden, klik op een van de groepen hier onder

Dagopvang

Dagopvang kan afgenomen worden per dagdeel (minimaal 3 uur aaneengesloten), of per hele dag.

Ook kunt u kiezen voor vaste en/of voor flexibele dagen/dagdelen.

U kunt zelf de opvangtijden bepalen bij Kinderopvang Dribbel! U betaald alleen het normale gebruikelijke dagopvanguurtarief en niet het duurdere flexibele uurtarief. Dit kan u enorm in kosten schelen! Dit houd dan ook in, dat u bij ons alleen betaald voor de uren u daadwerkelijk wilt afnemen.  De opvangtijden worden wel van tevoren in de kinderopvangovereenkomst vastgelegd.

De uren na 7:30 uur en voor 17:30 uur kunt u per half uur afnemen (als voorbeeld: na 7:30u/8:00u of 8:30u brengen)en ‘s avonds voor 16:30u/17:00u, of 17:30u ophalen. U kunt dus zelf de breng en ophaaltijd bepalen en daar betaald u ook alleen maar voor! Ook tussen de middag, kunt u tussen 12:00-13:00u brengen of ophalen.

Om een veilige en rustige sfeer te kunnen blijven waarborgen voor de kinderen en niet de gehele dag in en uitloop te hebben, hanteren we de volgende regels m.b.t. het zelf bepalen vooraf van de breng en haaltijden:

Inloop kan tot 9:10 uur. (voor deze tijd moeten de ochtendkinderen gebracht zijn) De deur gaat op slot en gaat dan pas weer om 11:55u open en om 13:05u gaat de deur weer op slot. Binnen deze tijden is er dus weer in/uitloop mogelijkheid. Om 14:55u gaat de deur open en kan er weer opgehaald worden.

6:30-7:30 uur:         brengen elk kwartier
7:30-9:10 uur:         brengen elk half uur
11:55-13:00 uur:     brengen/halen elk half uur
14:55-17:30 uur:     halen elk half uur
17:30-18:00 uur:     halen elk kwartier

Buitenschoolse opvang

BSO Okidoki zit gevestigd in een aparte ruimte gelegen naast het kinderdagverblijf en is goedgekeurd voor het opvangen van  maximaal 10 kinderen.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Flexibele opvang

Bij kinderopvang Dribbel betaalt u alleen de uren die u af wilt nemen. Daarom kunt u de opvang van uw kind(eren) volledig aanpassen aan uw persoonlijke situatie.

Op deze manier betaalt u niet standaard vanaf 08:30 uur tot 17:30 uur voor dagopvang die u misschien helemaal niet wilt afnemen.

Meld jouw kind aan

Wil aanmelden voor

afname mogelijkheden

Dagopvang (0 – 4) en peuterplaatsen

Hele dagopvang (bij meer dan 5,5 uur aaneengesloten),€8,60 per uur

Halve dagopvang (bij 5,5 uur of minder aaneengesloten), €8,90 per uur

Flexibele dagopvang(minimaal 3 uur aaneengesloten), €8,95 per uur

Buitenschoolse
opvang

Flexibele BSO: €7,70 per uur

Alle overige varianten BSO: €7,60 per uur

 

Sociaal Medische Indicatie (SMI)

We hebben korte lijnen met het consultatiebureau (GGD), te Emmer-Compascuum en voeren enkele keren per jaar een overleg met ons desbetreffende contactpersoon. We houden hierdoor het contact warm. Zodra onze contactpersoon in overleg met de ouder(s) voor een kind een SMI voorschrijft, wordt er contact met ons opgenomen en de mogelijke plekjes besproken. Vanaf dat moment onderhouden wij het contant met de ouder(s) over de plaatsing.

De voorwaarden voor een SMI plaatsing (vanuit de gemeente gezien) is wel dat uw kind de leeftijd 0-2,5 jaar moet hebben. De GGD beoordeelt of u in aanmerking komt voor een SMI plaatsing. Het doel van een SMI plaatsing is, wanneer de ouders door bepaalde redenen de verzorging van hun kind niet meer (voldoende) aan kunnen.

De gemeente subsidieert grotendeels een SMI plaats.

Openingstijden

Openingstijden KDV Dribbel en BSO Okidoki

Kinderopvang Dribbel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 17.30 uur . Daarnaast bieden wij (bij voldoende belangstelling), vervroegde opvang vanaf 6.30 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur.

Kinderopvang Dribbel is 52 weken per jaar geopend. (soms gaan wij in de bouwvakweken eens een dag dicht als er maar 1 of 2 kinderen worden verwacht, maar wij gaan dan eerst in overleg met de desbetreffende ouder(s) en daarnaast kunnen ze deze dag in overleg met ons, inhalen)

Kinderopvang Dribbel is van maandag tot en met vrijdag geopend, met uitzondering van:

Nieuwjaarsdag
1e en 2e paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
(eens in de vijf jaar, 2020, 2025)
Hemelvaartsdag
1e en 2e Pinksterdag
1e en 2e kerstdag
Oudejaarsdag
De dag voor kerst zijn wij wel geopend, maar wij sluiten om 16.00 uur

Vervroegde en verlengde opvang

Indien er voldoende belangstelling voor is, bieden wij vervroegde en verlengde opvang. Dit wordt vooraf in een contract vastgelegd.

Wij brengen voor deze extra dienst geen “extra” kosten in rekening, alleen bij een half uur verlengde/vervroegde opvang, de helft van het uurtarief, welke al volgens het contract wordt gehanteerd.

Ook bestaat de mogelijkheid tussendoor eens vervroegde of verlengde opvang af te nemen, mits er al een kindje dit afneemt op deze dag.

Bij de dagopvang spreek je van vervroegde opvang, de tijd tussen 6:30 -7:30 uur en verlengde opvang, de tijd tussen 17:30-18:30 uur. Het kan binnen deze tijden afgenomen worden per kwartier. (per half uur dus niet verplicht).