Selecteer een pagina

OOG VOOR KIND EN KWALITEIT

WIE ZIJN WIJ?

Wie zijn wij?

Kinderopvang Dribbel verzorgt professionele kleinschalige kinderopvang van 0-13 jaar. Er zijn 2 groepen die zich op dezelfde locatie bevinden:

 

Binnen dorpshuis de Stobbe (Lange Kavel 50)

-Kinderdagverblijf Dribbel

-BSO Okidoki

Kinderopvang Dribbel kenmerkt zich door de huiselijke, warme, kleinschalige opvangmogelijkheid waar alleen wordt gewerkt met een team van vaste leidsters, zodat de kinderen de eigen groep al snel als hun tweede thuis zullen gaan zien. Er wordt actief aandacht geschonken aan VVE (vroeg en voorschoolse educatie), waar enkele groepsleidsters een extra scholing voor hebben gevolgd. De peuters krijgen de mogelijkheid bij ons om op spelenderwijze al bekend te worden met het voorbereidend schrijven, letter/cijferherkenning maar ook wordt de taalontwikkeling extra gestimuleerd. Wij vinden het erg belangrijk dat een kind goed voorbereid naar de basisschool kan gaan als het vier jaar wordt.

Naast de kleinschaligheid en huiselijke sfeer die ouders bij ons aanspreken, bieden wij structuur en regelmaat binnen een “warme” omgeving waar kinderen zich geborgen voelen en op eigen tempo zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Dagopvang Dribbel is een verticale groep voor kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar en heeft plek voor maximaal 12 kinderen.

De peuters die geplaatst worden in de dagopvang groep, krijgen extra educatieve activiteiten aangeboden (VVE), om ze net als op een voorschool spelenderwijze klaar te stomen voor ‘het gaan naar de basisschool’.

Het VVE programma ‘Puk en Ko’, die wij aanbieden aan de peuters, is een erg leerzaam programma waarbij bewezen is, dat het kind die dit programma gevolgd heeft, beter voorbereid is op de basisschool.

Veel kinderen komen bij ons op flexibele dagen, daarom bieden wij het peuterprogramma aan, wanneer bij ons de meeste peuters komen.

Naast de dagopvang hebben wij een kleinschalige buitenschoolse opvang, welke plek heeft voor maximaal 10 kinderen in de leeftijd vanaf 4 t/m 12 jaar.

De BSO grenst aan de groepsruimte van de dagopvang, waardoor broertjes en zusjes van beide groepen elkaar even kunnen zien wanneer ze daar behoefte aan hebben.

Als een kind van de dagopvang 3,5 jaar is geworden en duidelijk is dat het door zal stromen naar de BSO, zullen wij in overleg met de ouder(s), af en toe dit kind mee laten draaien in de BSO. Deze ouders hebben schriftelijk toestemming gegeven zodat het kind mag afwijken van zijn/haar vaste stamgroep om i.p.v. de KDV groep in de BSO te mogen spelen.

Op deze manier kan het kind alvast wennen aan de nieuwe omgeving.

 

Door onze flexibele mogelijkheden in afname, zijn er soms dagen dat we een rustige bezetting hebben in de groepen. Op zulke dagen vormen we een combinatiegroep, waarbij wij ons houden aan de regels volgens het leidster-kindratio. Ook tijdens het vormen van een combinatiegroep, wordt er altijd gezorgd dat er voldoende uitdaging is voor ieder kind.

 

U bent van harte welkom om eens te komen kijken in een van onze groepen!

Ons team

Bij Kinderopvang Dribbel werken alleen gediplomeerde/ervaren leidsters die het werk met liefde doen! De teamleden van Dribbel zijn goed op elkaar ingewerkt en elke 4 weken vind er een werkoverleg plaats.

Alle leidsters hebben op MBO of HBO niveau een kindgerichte diploma in bezit en hebben jaren werkervaring in het werk met deze doelgroep. Daarnaast is iedereen in het bezit van het kinder- EHBO of bedrijfshulpverlening of bedrijfshulpverlening, waarbij wij zorgen dat ze geldig blijven d.m.v. een (herhaling) cursus.

Een geldende “verklaring omtrent gedrag” is van elke aanwezige volwassene aanwezig, (Pedagogische medewerkers, maar ook van de eventuele stagiaires). Tevens bezitten alle medewerkers het taalniveau 3F.

De leidsterinzet wordt berekend over het kinderaantal die ingeroosterd staan. Hiervoor gebruiken wij de website 1ratio.nl die het goede ‘aantal te werken leidsters’, berekend.

Er werkt altijd een tweede leidster op de groep wanneer er meer dan 5 kinderen van 0-4 jaar aanwezig zijn.

Iris Stadman

Iris Stadman

Pedagogisch medewerker

Werkt 4 dagen in de week op de KDV groep en 1 dag op kantoor.

Karin Vos

Karin Vos

Pedagogisch medewerker

Werkt 2 dagen in de week op de KDV groep en 1 dag op kantoor.

Tamara

Tamara

Pedagogisch medewerker

Werkt 3 dagen in de week op de KDV groep

Joy's

Joy's

Pedagogisch medewerker

Werkt 4 dagen in de week op de KDV groep

Cindy

Cindy

Stagiaire pedagogisch medewerker

Loopt stage op de KDV groep

Welke soorten opvang bieden wij?

R

Dagopvang

In de dagopvang ‘Dribbel’, is er plek voor maximaal 12 kinderen in de leeftijd vanaf 6 weken tot 4 jaar.

R

Buitenschoolse opvang

In BSO Okidoki is er plek voor maximaal 10 kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar.

R

Flexibele opvang

Bij een flexibel pakket betaalt u alleen voor de uren die u af wilt nemen, waarvoor wij maandelijks een minimaal aantal (KDV 30 en BSO 20) uren in rekening brengen. Binnen onze ‘open deuren momenten’, kunt u bij ons geheel uw eigen breng en haaltijden afnemen welke in de overeenkomst vooraf worden vastgelegd. Op deze manier sluiten onze mogelijkheden al snel aan bij uw persoonlijke situatie.